La presse en parle

Het Laatste Nieuws 17 Februari 2018

Drie jaar lang protesteerde de buurt tegen de kap van de berken in de Berkendaelstraat, maar nu worden ze opnieuw bedreigd. De gemeente Vorst is van plan de 51 bomen begin maart te rooien als voorbereiding voor straatwerken. Het buurtcomité diende voor de tweede keer een spoedprocedure in. “Ongehoord hoe de gemeente achter onze rug te werk is gegaan”, klinkt het.

Een petitie met 2.000 handtekeningen en een crowdfundingsactie verhinderden eind vorig jaar dat de bomen omgehakt werden. Maar nu de effectieve redding nabij leek, blijkt de gemeente een nieuwe kapvergunning in handen te hebben. Op 5 maart zullen de 51 bomen gerooid worden. “Zonder ons op de hoogte te stellen, heeft de gemeente een nieuwe vergunning aangevraagd”, zeggen Louis Meuleman en Georges Bussios van het comité Brugman-Berkendael-Albert. “Eind oktober hebben we nochtans de eerste vergunning aangevochten. We startten een spoedprocedure bij de Raad van State om de kap tegen te houden. Zij gaven ons gelijk en schorsten de bouwvergunning voor de werken in de straat. In de tussentijd bestudeerde de Raad van State de toekomst van de berken.”

De overwinning leek binnen handbereik en zolang het onderzoek liep, moesten de werken aan de straat uitblijven. Opgelucht haalden de buurtbewoners adem. Tot ze plots te horen kregen dat de gemeente een manier had gevonden om de bomen toch te kappen. “De gemeente heeft zijn eerste vergunning zelf ingetrokken en een nieuwe ingediend. Die verschilt in enkele kleine details van de vorige, maar eigenlijk is het een kopie.”

Spoedprocedure

Het comité diende vorige week woensdag in allerijl een tweede urgentieprocedure in bij de Raad van State. Maar die kost handenvol geld. “Al meer dan 8.000 euro aan juridische kosten heeft deze strijd van ons gekost”, aldus Meuleman. “Geld dat betrokken buurtbewoners met alle goede wil bij elkaar hebben geschraapt. We kunnen deze kosten niet blijven dragen, daarom starten we een nieuwe crowdfundingcampagne op.”

Volgens de gemeente is het een maat voor niets. Ze beweert dat de kap onvermijdelijk is voor de straatwerken. “De diepe wortels van de berken creëren gevaarlijke situaties”, zegt burgemeester Ghyssels. “Ze breken ondergrondse leidingen en elektriciteitskabels. Bovendien vergroten ze de kans op zinkgaten. De bomen sieren al twintig jaar de Berkendaelstraat, maar zijn oud geworden. De buurtbewoners hoeven niet te vrezen. We herplanten 38 nieuwe exemplaren, in bakken, zodat de wortels geen schade kunnen aanrichten.”

Karakter verloren

Toch is het comité niet blij met die compensatie. Zij beweren dat de massale kap niet nodig is. “Slechts een tiental bomen vormen een probleem. Het is zonde om ook de overige exemplaren te rooien. Bovendien bezorgen jonge boompjes onze straat niet hetzelfde sterke karakter als de volwassen berken. Met een beetje goede wil, kan het charmante uiterlijk van onze straat bewaard blijven. Maar de gemeente is te koppig om daar gehoor aan te geven.”

La Capitale 16 février 2018

Rue Berkendael doit rester un corridor vert

La Commune de Forest a proposé à la Région Bruxelles de couper les arbres dans la Rue Berkendael entre Brugmann et Albert.


Le Comité de quartier Brugmann – Berkendael – Albert a proposé des solutions alternatives proportionnées qui combinent le maintien de la biodiversité, le respect du patrimoine et une sécurité maximale pour tous.
Nous reconnaissons la nécessité de conduire les travaux – mais cela ne requiert pas l’abattage d’arbres cumulant 2000 ans de vie!


Nos plans alternatifs garantissent la sécurité, le maintien du patrimoine, et le respect de l’environnement, pour tous ceux qui utilisent la rue: riverains, enfants, écoliers, passants, cyclistes, travailleurs communaux, impétrants, etc.